Декларации по ЗПУКИ

Начало > ...

Декларации по ЗПУКИ

Образци на декларации
по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).