Дружества

Начало > ...

Дружества

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

outrer-link „ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 „СВЕТА КЛЕМЕНТИНА“ – ВАРНА“ ЕООД;

outrer-link „ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ – АСПАРУХОВО – ВАРНА“ ЕООД

outrer-link „ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 – ВАРНА“ ЕООД

outrer-link ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 – ВАРНА“ ЕООД

outrer-link „ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V ВАРНА – СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕООД

outrer-link „ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „ЧАЙКА““ ЕООД

outrer-link „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ – ВАРНА“ ЕООД

outrer-link „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ – ВАРНА“ ЕООД

outrer-link „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВАРНА“ ЕООД

outrer-link „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I ВАРНА“ ЕООД

outrer-link „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА 1 – ВАРНА“ ЕООД


ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

outrer-link „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА“ ЕАД

outrer-link „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕАД

outrer-link „ОБРЕДИ” ЕООД

outrer-link „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД

outrer-link „ПАЗАРИ” ЕАД

„ЖИЛФОНД“ ЕООД