Комисии мандат 2019-2023

Начало > ...

Комисии мандат 2019-2023

icon-pdf Списък на членовете на постоянните комисии към Общински съвет – Варна
icon-pdf Списък на членовете на временните комисии към Общински съвет-Варна
icon-pdf Списък на членовете на наблюдателна комисия към Общински съвет-Варна


Записи от заседанията на комисиите можете да намерите в YouTube канала на Общински съвет-Варна

folder-icon ПК “Архитектура и градоустройство”

folder-icon ПК “Благоустройство и комунални дейности”

folder-icon ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

folder-icon ПК “Здравеопазване”

folder-icon ПК “Култура и духовно развитие”

folder-icon ПК “Младежки дейности и спорт”

folder-icon ПК “Наука и образование”

folder-icon ПК “Обществен ред и сигурност”

folder-icon ПК “Собственост и стопанство”

folder-icon ПК “Социални дейности и жилищна политика”

folder-icon ПК “Транспорт”

folder-icon ПК “Туризъм, търговия и рекламна дейност”

folder-icon ПК “Финанси и бюджет”

folder-icon ПК „Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, и за връзки с гражданското общество”

folder-icon Вр.К „Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността  на Oбщински съвет – Варна”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”

folder-icon ВрК “Правна комисия”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”