Контакти

Начало > ...

Контакти

ПОДАЙ СИГНАЛ!

ИменаДлъжностСтаяТелефонВътрешен
Тодор Балабанов
tbalabanov@varna.bg
balabanov.obs@gmail.com
Председател на Общински съвет303052-820-028363
Христо Атанасов
hristoatanasov5@gmail.com
Заместник-председател на Общински съвет310052-820-149
Генадий Атанасов
genadyatanasov81@gmail.com
Заместник-председател на Общински съвет310052-820-149
Проф. д-р Анелия Клисарова
klisarova@gmail.com
Заместник-председател на Общински съвет303052-820-363
Николай Почеканов
pochekanov@gmail.com
Заместник-председател на Общински съвет305052-820-363
Велина Димитрова
vdimitrova@varna.bg
Гл. експерт "Информационно и техническо осигуряване"303052-820-363,
факс: 052-820-064
363
ДИРЕКЦИЯ "КАНЦЕЛАРИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ"
Галя Георгиева
ggeorgieva@varna.bg
Директор304052-820-387387
ОТДЕЛ "КАНЦЕЛАРИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ"
Клавдия Василева
ksvasileva@varna.bg
Началник на отдел304052-820-387387
Джемиле ЕминоваГл. експерт "Постоянни и временни комисии"201052-820-702346
Мария ДомусчиеваГл. експерт "Постоянни и временни комисии"201052-820-702346
Светлана ПетроваГл. експерт "Канцелария на Общински съвет"201052-820-702346
Александра СтойчеваГл. експерт "Канцелария на Общински съвет"309052-820-701210
Диана АтанасоваГл.експерт "Постоянни и временни комисии"
201052-820-702346
Нели Евлогиева Гл. експерт "Постоянни и временни комисии"311052-820-189189
Жасмина АсеноваМл. експерт "Постоянни и временни комисии"311052-820-189189
ОТДЕЛ "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВЕН"
Галя Георгиева
ggeorgieva@varna.bg
Началник на отдел304052-820-387387
Галя Моева
press_obs@varna.bg
Гл. експерт "Връзки с обществеността"308052-820-182182
Даниела Зандова
dzandova@varna.bg
Гл. експерт "Информационни системи"308052-820-182182
Дарина ПешеваГл. експерт "Контрол и координация административни преписки"311052-820-189189
Ана Василева
Гл. експерт "Административно и техническо осигуряване"311052-820-189189
Адв. Деяна Стефановаадвокат-довереник309052-820-210210
Адв. Росица Николоваадвокат-довереник309052-820-210210

Официален адрес за кореспонденция

Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43

Изпратете ни съобщение