Общинският съвет във Варна се събира за последен път

DSC03425Последното за мандат 2019-2023 г. заседание на Общински съвет – Варна започва в 10:30 часа в зала „Пленарна“. В проекта за дневен ред са включени 2 точки.

Една от тях е избор на изпълняващ длъжността кмет на Варна за времето от края на мандата – 27.10.2023 г., до полагане на клетва на новоизбрания градоначалник. Съветниците ще изберат също временни кметове на районите „Владислав Варненчик”, „Младост” и „Аспарухово”, както и на петте села в общината.

На гласуване ще бъде подложено и предложението за увеличаване стойността на един топъл обяд в Обществената трапезария за социално слаби граждани и за намаляване на капацитета на столовата.