С обща снимка за спомен приключи мандат 2019 – 2023

7_0С обща снимка за спомен приключи мандат 2019 – 2023 на Общински съвет – Варна. Този път тя беше пред сградата на Община Варна, а не в зала „Пленарна“, където традиционно съветниците се снимат.

„Благодаря ви за съвместната работа през тези четири години. Мандатът беше без аналог, изпълнен с редица предизвикателства от най-различен характер. Имахме доста трудни моменти, но по важните за града въпроси демонстрирахме единство. Бъдете здрави и успех на изборите на 29 октомври“, обърна се към колегите си председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов в края на последното заседание.

Отчетът за дейността на ОбС показва, че в работата на институцията през четирите години са участвали общо 62 души при 51-членен състав. Общинският съвет през мандата е заседавал 38 пъти, а взетите решения са около 1 700.

Комисиите към местния парламент, които са негов помощен орган, са имали общо 258 заседания. От всичките 14 постоянни и 4 временни комисии най-много е заседавала ПК „Собственост и стопанство“ (35), следвана от ПК „Култура и духовно развитие“ (31) и ПК „Финанси и бюджет“ (30), сочи още отчетът.

1_0

3

9_0

/И спомен от първото заседание на 11 ноември 2019 г./